Biotermgruppen är en ideell förening. Inom gruppen har vi delat upp arbetet på följande sätt:

Arbetsgruppen utför det egentliga arbetet – hanterar termfrågor, utarbetar rekommendationer, har hand om webbplatsen osv. Arbetsgruppen har möte några gånger om året och diskuterar mellan mötena terminologifrågor via e-post.

Arbetsgruppen består av:

  • Ann Magnuson, Uppsala universitet (ordf.)
  • Henrik Nilsson (sekr., kassör), CAG Healthcare
  • Linnéa Holmén, Calyptic
  • Mats Sandgren, SLU (Sverige) (ledamot)

Alla som på nära håll vill följa Biotermgruppens arbete utan att delta aktivt i det är välkomna att delta i informationsgruppen. Informationsgruppen får e-brev när uppdateringar gjorts på webbplatsen. Medlemmar i informationsgruppen får (liksom alla som besöker webbplatsen!) gärna kommentera de rekommendationer arbetsgruppen utarbetat, men det är inget krav.

Vill du vara med i någon av grupperna? Ta kontakt med oss!

Hur själva arbetet går till beskrivs i följande presentation.