Vill du vara med?

Det här är sidan för dig som har expertkunskaper inom de molekylära livsvetenskaperna och som gärna ser att Biotermgruppen och dess webbplats växer. Vi är alltid intresserade av:

  • fler experter som vill delta i arbetsgruppen och expertgruppen
  • nya begrepp och termer, både engelska och svenska
  • bilder med svensk text och ordnad copyright
  • längre texter på svenska
  • uppgifter om termers historia

Hör av dig om du vill bidra med något av ovanstående eller något annat du tror kan vara av intresse för oss. Du som inte har expertkunskaper eller som har expertkunskaper men inte tid att delta aktivt i arbetet är mycket välkommen till vår informationsgrupp. Läs mer om de olika grupperna på sidan Om terminologiarbetet.

Adress

Biotermgruppen
c/o Ann Magnuson
Uppsala universitet
Institutionen för kemi – Ångström
Box 523
751 20 Uppsala
018-471 65 82
biotermgruppen

Jag vill vara med!

Jag vill:
medverka i arbetsgruppenmedverka i informationsgruppenfå remiss