Svenska biotermgruppen svarar på termfrågor från universitetslärare, studenter, översättare, journalister och alla andra som använder svenska för att skriva om de molekylära livsvetenskaperna. En hel del frågor kommer också upp internt inom gruppen. Vi försöker också emellanåt arbeta med större begreppsområden för att reda ut hur begreppen egentligen hänger ihop.

Ibland tar vi oss även an andra uppgifter, t.ex. granskning av ordlistor inom livsvetenskaperna.

Biotermgruppen består av forskare, översättare, terminologer och språkvårdare. Den breda sammansättningen gör att vi i våra rekommendationer kan ta hänsyn till såväl språkliga aspekter som termernas etablering i forskarvärlden.

Läs mer om Biotermgruppen (och naturvetarsvenskan) i följande artiklar: