Här har vi samlat länkar till (framför allt svensk) information om naturvetenskap och språk på Internet. Här finns också länkar till en mängd ordlistor och uppslagsböcker. Vi är ständigt på jakt efter bra webbplatser så hör av er till oss om ni har några tips.

Naturvetenskap och språk

Naturvetenskap på svenska

  • Det populärvetenskapliga magasinet Forskning & Framsteg [http://fof.se/] skriver begripligt om aktuell forskning.
  • Gentekniknämnden [http://genteknik.se/] är en statlig myndighet med uppgift att följa utvecklingen på genteknikområdet. Nämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen. De har även en ordlista.
  • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik har en länklista [http://www.bioresurs.uu.se/bioteknikskolan/lankar.cfm]
  • Vetenskapsrådet [https://www.vr.se/] presenterar på sin sida forskning.se en vägvisare för dig som vill veta något om forskning men inte vet var du ska börja.

Bilder

Ordlistor m.m.

I vårt arbete använder vi en del webbordlistor: